Opis programu / Kolejność postępowania

Metoda oceny stanu odżywienia rośliny polega na porównaniu wyników analizy chemicznej materiału roślinnego pobranego w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny z zawartościami progowymi, które są umieszczone w bazie danych programu. Normy zawartości poszczególnych makro- i mikroelementów są różne dla różnych gatunków roślin oraz określonych faz rozwojowych.